„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Jándi Szakgimnázium és Szakközépiskola - Képzések - Óvodai dajka

Óvodai dajka OKJ száma: 32 140 01
Képzési idő: 6 hónap
Tagozat: -
Jelentkezés feltétele: -
Egyszeri regisztrációs díj: -
Amit Biztosítunk
  • Megfelelő képzés
Helyszíneink
Érdeklődés: Jándi Szakgimnázium és Szakközépiskola (4841 Jánd, Rákóczi Ferenc utca 38.)
Kezdés
2017
A képzés célja

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

 

Jelentkezés feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség

Időtartam:

2 hónap

Képzés díja:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Gyakorlati vizsgatevékenység: A , A vizsgafeladat megnevezése: Az óvodai nevelés, gondozás gyakorlata. A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó az óvodai dajka, gondozási, higiénés, takarítási feladataihoz, az intézményi és intézményen kívüli programok előkészítéséhez, megszervezéséhez, lebonyolításához, a játék és eszközhasználathoz, kapcsolódó gyakorlati vizsgáját, nem gyermekek körében végzett tevékenységként teljesíti. A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati tételek konkrét tartalmáról a vizsgázókat a képző illetve vizsgaszervező intézmény nem tájékoztathatja.
Szóbeli vizsgatevékenység: A , A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: A komplex szóbeli vizsga a vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott tételsorból történik. A szóbeli, központilag összeállított vizsga kérdései a megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

Ezzel a szaképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök

Az óvodai dajka főbb feladatai:

  • az óvodapedagógussal való együttműködés
  • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvés
  • az étel előkészítése, az étkezés higiénéjének megteremtése
  • a gyermek tevékenységének aktív segítése
  • munkavédelmi előírások betartása
  • a beteg gyermek ápolása

A képzés tantárgyai:

  • 11470-12 Óvodai nevelési feladatok
  • 11471-12 Óvodai gondozási feladatok
  • 11472-12 Óvodai munkajog, munkavédelem

Tájékoztató lap